Romuautod

Vanade sõidukite ja romude vastuvõtu kord:

  • Sõiduki saate ise  tuua Metanex OÜ vastuvõtupunkti. Pakume sõiduki äraveo teenust, juhul kui ei ole endal võimalik romuautot utiliseerimisele ära tuua. Sõidukis võivad olla ka istmed, armatuur, polstrid, klaasid.
  • Vastuvõtupunktis kontrollime  sõiduki dokumente, registreerimisandmeid ja -tunnuseid ning auto üleandja isikut.
  • Esitame andmed Maanteeameti Liiklusregistristile (ARK), mille alusel vormistame lammutustõendi ning kustutame romusõiduki andmebaasist.