Gaasid

Metanex OÜ on Propaan AS gaaside ja gaasitarvikute edasimüüja.

Segugaas

Segugaas sisaldab propaani ja butaani segu. Segugaasi on soovituslik kasutada siseruumides, kus õhutemperatuur on üle +10C.

Grillgaas

Ballonid on varustatud “Click On” kiirühendussüsteemiga.
Grillgaas põleb efektiivselt ka -10 C juures. Madalamatel temperatuuridel grillgaasi põlemistõhusus aga langeb.

Propaan ehk tehniline vedelgaas

Puhas propaan, mida kasutatakse metalli lõikamiseks või teisteks tööstuslikeks vajadusteks. Puhas propaan aurustub balloonides ühtlaselt isegi madalatel temperatuuridel.

Tõstukigaas

Propaani sisaldus min 95%. Tõstukigaasi balloonid on ette nähtud kasutamiseks AINULT tõstukitel. KEELATUD on kasutada balloone muudeks olme-või tööstuslikeks vajadusteks.