Gaasid

Metanex OÜ on Elme Messer Gaas AS ja Propaan AS gaaside ja gaasitarvikute edasimüüja. Tööstuslikest gaasidest on kohapeal olemas:
hapnik (balloon 20L/50L)
süsihappegaas (balloon 20L/50L)
argoon (balloon 10L/20L/50L)
keevitussegu Ferroline (balloon 20L/50L)
atsetüleen (ballooni sisu 6,3kg/8,0kg)

Lisaks saab tellida vastavalt hinnakirjale ka teisi tööstuslikke gaase. Siit leiad
Tööstuslike gaaside hinnakirja.

Mittelepingulistele klientidel toimub arveldamine ainult sularahas.

Segugaas

Segugaas sisaldab propaani ja butaani segu. Segugaasi on soovituslik kasutada siseruumides, kus õhutemperatuur on üle +10C.

Grillgaas

Ballonid on varustatud “Click On” kiirühendussüsteemiga.
Grillgaas põleb efektiivselt ka -10 C juures. Madalamatel temperatuuridel grillgaasi põlemistõhusus aga langeb.

Propaan ehk tehniline vedelgaas

Puhas propaan, mida kasutatakse metalli lõikamiseks või teisteks tööstuslikeks vajadusteks. Puhas propaan aurustub balloonides ühtlaselt isegi madalatel temperatuuridel.

Tõstukigaas

Propaani sisaldus min 95%. Tõstukigaasi balloonid on ette nähtud kasutamiseks AINULT tõstukitel. KEELATUD on kasutada balloone muudeks olme-või tööstuslikeks vajadusteks.