Uudised

Keskkonnaministeerium on kolmandat korda korraldamas romusõidukite tasuta äraveo kampaaniat, mis sel aastal leiab aset 18.11-02.12.2020. Sel perioodil saab  ilma lisakuludeta mugavalt vabaneda aianurgas seisvast romust.

Romusõidukid on ohtlikud jäätmed, millede sattumine loodusesse reostab meie keskkonda. Ümbertöötlemisele suunates enda vana auto saab talle kinkida uue elu.

Kampaaniaperioodi kestel transpordime romusõidukid tasuta meie vanametalli jäätmekogumiskohta ning väljastame tema osas lammutustõendi. (Romude eest tasu ei maksta.)

Lisainfot jagame ja tellimusi äraveoks võtame vastu  Metanex OÜ telefoninumbril  6782055.

Keskkonnaministeerium juhib tähelepanu, et kindlasti ei tohi romu omaalgatuslikult lammutada ega ka anda utiliseerimiseks isikule, kel pole vastavat jäätmekäitluslitsentsi  ega  jäätmeluba.

Romusõiduki üleandmisel on vajalikud järgmsied dokumendid:

  • Sõiduki registreerimistunnistus (tehniline pass)
  • Üleandja isikut tõendav dokument
  • Ostu-müügilepingud või sõiduki omaniku volikiri ( kui üleandja ei ole sõiduki omanik)

Käitlemise järel väljastab Metanex OÜ elektroonse lammutustõendi Maanteeameti liiklusregistrile, mille alusel kustutatakse romusõiduk andmebaasist.